AlMasoom

Englishسنڌي
   
[ ڇ { ڃ } ڄ j ج Y ث | ٺ T ٽ y ٿ t ت v ڀ p پ B ٻ b ب A آ a ا
w ص S ش s س R ڙ z ز r ر Z ذ \ ڍ D ڊ - ڏ = ڌ d د x خ H ح ] چ
m م l ل ' ڱ i ڳ g گ ; ک k ڪ q ق P ڦ f ف U غ u ع V ظ v ط W ض
M ۾ & ۽ ، . ؟ ئ e ي V ء I ھ h ه alt-vؤ o و N ڻ n ن
الف مڪسوره |اڀي زير |شد |ٻٽو پيش |ابتوپيش |اڀو زبر |ٻٽي زير |ٻٽو زبر |پيش |زبر |زير